TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kedves Látogató!

 

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy internetoldalaink használatával, a regisztrációval, illetve a szolgáltatásaink és termékeink megrendelésével, akár személyesen vagy online történik, a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Tisztelettel:

a Prukker Szerviztechnika Kft.

  

Prukker Szerviztechnika

Korlátolt Felelősségű Társaság

- 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/C -

 

Tartalomjegyzék

Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály

Általános információk

A Prukker Szerviztechnika Kft. kereskedelmi szolgáltatásai

A Szerződés létrejötte, megrendelés

Szállítási feltételek

Árak, fizetési mód és fizetés

A jótállás (garancia) és a szavatosság

A felelősség korlátozása

A viszonteladás kizárása

A termék visszaszolgáltatása, elállás

Eladó általi felmondás szabályai

Adatvédelem, üzleti titok

Jognyilatkozat

Vegyes rendelkezések, fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

Egyéb

 

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Prukker Szerviztechnika Kft. (8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/C a továbbiakban: Eladó, Bérbeadó), által forgalomba hozott termékek kereskedelmére és az általa nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (az Eladó és a Vevő) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ideértve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • az 1997. évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint
 • a 373/2021(VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá a kereskedelemben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, a kereskedelmi üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, valamint az Eladó által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

Eladó saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Vevők számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.

A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az Eladó mindazon ügyfeleire, vevőire, akikkel az Eladó és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a forgalmazott termékekkel vagy a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben – online vagy személyesen - kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az Eladó által forgalomba hozott termékek kereskedelmére és az általa nyújtott minden szolgáltatásra, illetőleg az ezek kapcsán létrejött jogviszonyokra.

 

 Általános információk

A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév:

Prukker Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely (postacím):

8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/C

Cégjegyzékszám:


20-09-078541 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám:

11679462-2-20

Bankszámlaszám:

HU38 1040 1983 5051 5756 7580 1010

Web:

www.pszerviz.hu

E-mail cím:

info@pszerviz.hu

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel.

III. A Prukker Szerviztechnika Kft. kereskedelmi szolgáltatásai

 1. A Prukker Szerviztechnika Kft. 2009-ben alakult; főtevékenysége víztermelés,-kezelés,-ellátás. Ezenfelül az Eladó az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

            termékértékesítés (webáruházban és személyesen);

öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás (e-mail útján vagy személyesen megrendelhető);

A jelen ÁSZF hatálya minden ebben a pontban rögzített szolgáltatásra kiterjed.

 1. 2. Vevő az Eladó által forgalmazott és a öntözővilág.hu és a www.ontozovilag.hu portálokon (továbbiakban „Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházvagy „webáruház”) található termékeket két módon vásárolhatja meg:
 2. a) személyesen, kiskereskedelmi forgalomban az Eladó által megadott átvételi ponton (online lásd Elérhetőségeink) és
 3. b) a Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban (online).

Eladótól elektronikus úton, e-mailen vagy személyesen az üzlethelyiségben rendelhető meg az öntözőrendszer kivitelezés/tanácsadás szolgáltatása.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó által forgalomba hozott termékeket vagy az Eladó szolgáltatásait megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók (vevők) Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve Eladó kötelezettségeit és felelősségét.
 2. Vevő a Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen webáruházon keresztüli Általános Szerződési Feltételeket. A Jelen ÁSZF – személyes megrendelés esetére – az Eladó üzlethelyiségeiben a Vevők számára közvetlenül hozzáférhető módon kifüggesztésre kerül és megismerhető, így a jelen lévők között megkötött szerződés részéve válik.
 3. Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.pszerviz.hu/ és www.ontozovilag.hu) közzétételre.
 4. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos további információk az Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.pszerviz.hu/ és www.ontozovilag.hu) érhetők el.

 A Szerződés létrejötte, megrendelés

 A - webáruházban történő megrendelés/vásárlás esetén

 1. A jelen dokumentum alapján elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre. A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket.
 1. Regisztráció: A webshopon történő vásárláshoz a weboldalon történő előzetes regisztráció nem szükséges. Az előzetes regisztráció nélküli vásárlásra a regisztrációt követő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak értelemszerűen.

Amennyiben magánszemélyként regisztrál, akkor a regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • jelszó
 • teljes név
 • Szállítási adatok

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:

 • Név
 • Utca, házszám
 • Irányítószám
 • Város

 

A regisztrációval a vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és kezeljük. A rendelés során megadott adatai a szállító részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

Amennyiben cégként regisztrál, akkor a regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • jelszó
 • cégnév
 • adószám
 • kapcsolattartó
 • nyilatkozat csoportos adószámról
 • Szállítási adatok

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:

 • Cégnév
 • Utca, házszám
 • Irányítószám
 • Város

A webáruházban lévő termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a webáruházon keresztül rendelheti meg. A "Kosárba" gomb, vásárló általi megnyomása után a termék a kosárba kerülnek.

A vásárló a válogatás befejezése után a Megrendelés leadása gombra kattintás után a megrendelés lezárásához szükséges oldalakra ugrik a rendszer, ahol a Kosár tartalma szerkeszthető, megadható a szállítási és fizetési mód, valamint a vásárláshoz szükséges adatok megadása, egyeztetése is itt történik. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

A megrendelés folyamata egy Megrendelés leadása gombbal zárul, ahol a vásárlónak lehetősége van egyeztetni az adatokat, az ÁSZF elfogadásával elküldeni a megrendelést, vagy elállni az ügylettől. A megrendeléssel a vásárló elfogadja a Szolgáltató által a webáruház felületén közzétett termékekre vonatkozó ajánlatát.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. A megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 72 órán belül e-mailben tájékoztatást („visszaigazolás”) küldünk.  Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Szolgáltató ezen visszaigazolással – és adott esetben a vételár előzetes megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására. A visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók, azaz az ÁSZF maradéktalanul a vásárló és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A Szolgáltató, mint eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag írásban tér el. A visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadók.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása kizárólag hétköznapokon történik.

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseit, a "Kapcsolat" menüpont alatt lévő e-mail címen tegye fel.

Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában rögzített feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen: „felek”, bármelyikük külön: „fél”) között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről – a Vevő megrendeléséről - küldött visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás tartalmával bármilyen okból kifolyólag nem ért egyet, úgy azt írásbeli nyilatkozatban (elektronikus úton az info@ontozovilag.hu e-mail címen) kifogásolhatja 24 órán belül (nyilatkozattétel).

A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolásban rögzített feltételek szerinti adásvételi szerződés létrejöttét jelenti.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházban bármilyen technikai okból tévesen megjelenő árakat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásban helyesbítse.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, úgy adott esetben a Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és Eladó között szóban kötött adásvételi, illetve szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

Vevőnek lehetősége van elektronikus úton (e-mailben: pl. info@ontozovilag.hu) megrendelni az Eladó „öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás” szolgáltatását. Ennek keretében a Prukker Szerviztechnika Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

A „szereld magad rendszer” keretein belül a Vevő által beküldött rajz vagy felmérés alapján az Eladó előzetes árajánlatot készít a Vevő részére, az öntözőrendszere megvalósítására. Igény esetén az Eladó szakemberei személyesen kimennek a Vevő által megadott helyszínre és maguk végzik el a felmérést. Budapest területén belül az Eladó szakemberei általi személyes felmérés díja 2.000.- Ft, máshol egyedi árajánlat alapján történik.

E-mailes vagy személyes megrendelésében a Vevő köteles jelezni, hogy az ajánlat alapján a kivitelezést maga kívánja elvégezni vagy azt az Eladótól rendeli meg.

A Vevő által megküldött rajzok, felmérések vagy egyéb megrendelés beérkezését követően az Eladó 7 napon belül írásban vagy telefonon visszaigazolja azok beérkezését és árajánlatot ad a Vevő részére. Eladó árajánlat adására nem köteles, azt bármilyen okból – akár indoklás nélkül is - megtagadhatja. Ebben az esetben a felek között szerződés nem jön létre.

Az Eladó árajánlatának bármilyen formában (személyes, telefonos, e-mailben) történő elfogadásával jön létre a megrendelés (szerződés), az árajánlatban foglalt tartalommal.

Személyes felmérés esetén az Eladó, a felmérést követően legkésőbb 7 napon belül vállalja az árajánlat elküldését, majd az ajánlat elfogadása esetén, további 7 napon belül vállalja az általa elkészített tervek személyes bemutatását. Eladó nem felel a teljesítése késedelméért abban az esetben, ha arra a Vevőnek felróható okból kerül sor (például: szükséges dokumentumok átadásának késedelme/elmulasztása).

Az öntözőrendszer tervezését és tanácsadást az Eladó ingyenesen vállalja abban az esetben, ha a Vevő megrendeli az Eladótól az öntözőrendszer kivitelezését, ellenkező esetben az Eladó jogosult a tervezés és tanácsadás árát a Vevő felé kiszámlázni.

Az Eladó által elkészített tervekre az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha a kivitelezést a Vevő végzi. Vevő tehát kizárólag saját felelősségére valósíthatja meg saját maga a terveket. Abban az esetben, ha a Vevő a kivitelezést az Eladótól rendeli meg, akkor az Eladó, az általa elvégzett munkákra a hatályos és irányadó jogszabályok szerinti szavatosságot és jótállást vállal (amennyiben azt a jogszabály kifejezetten előírja).

Eladó jogosult a teljesítést felfüggeszteni vagy a megrendelést utólagosan visszautasítani abban az esetben, ha a Vevő az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek tekinthető többek között, de nem kizárólagosan a téves, valótlan információk szolgáltatása, releváns információk visszatartása, elhallgatásan nem átadása vagy az Eladói teljesítés bármilyen egyéb okból történő felróható megnehezítése. Eladó továbbá semmilyen felelősséget nem vállal a kivitelezés - Vevőnek felróható okból keletkező – hibáiból (pl.: téves információk szolgáltatása).

Vevő a megrendelést, annak Eladó általi elfogadása után csak lemondási díj fejében mondhatja le. Az Eladó jogosult a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó igazolt költségeit a Megrendelőnek kiszámlázni. A lemondási díj mértéke: a megrendelt áru/szolgáltatás értékének 10 %-a.

Eladó szervíz és karbantartási szolgáltatása e-mail útján is megrendelhető az info@ontozovilag.hu e-mail címen, a termék pontos megjelölésével, melyre az Eladó 7 napon belül e-mailben válaszol. A szerviz és karbantartás megrendelésére és menetére vonatkozó további szabályokat a jelen ÁSZF IV.B.4. pontja tartalmazza, amelyben foglaltak az e-mailes megrendelésre is mindenben irányadóak.

B – Személyes megrendelés/vásárlás esetén

Az Eladó a személyes átvételkor az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. termékek értékesítése
 2. öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás
 3. szerviz/karbantartás

Termékek értékesítése

A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról az Eladó honlapján és személyesen kérhető gyártói katalógus tartalmaz tájékoztatást, amelyekben feltüntetésre kerül a termék neve, leírása, valamint a termék fotója. A megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. Az Eladó nem vállal felelősséget az illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében. Az személyesen történő vásárlás előtt a termék – amennyiben raktáron van – megtekinthető.

Az Eladó tájékoztatást ad a Vevőnek az adásvétel tárgyát képező termék műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját tevékenysége, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott terméket, ezért az Eladó nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges kapcsolat létrehozásáért, az üzemeltetés esetleges problémáiért (az Eladói hibás teljesítés esetét leszámítva).

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adásvétel teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

A termékértékesítéssel összefüggésben adásvételi szerződés jelenlévők között az Eladó üzlethelyiségében köthető meg. Az adásvételi szerződés szóban és/vagy ráutaló magatartással jön létre a termékre vonatkozó vételi szándék kifejezésével és az Eladó által ismertetett vételár elfogadásával.

Eladó a vállalkozásnak minősülő Vevővel írásbeli adásvételi szerződést vagy rendszeres megrendelésekre adásvételi keretszerződést is köthet, mely jogügyletre az adott írásbeli szerződés rendelkezései maradéktalanul irányadók, a jelen ÁSZF rendelkezései mellett.

Öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás

Az Öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás szolgáltatás megrendelhető személyesen az Eladó üzlethelyiségében is, mely esetben a felek között a szerződés az Eladó árajánlatának Vevő általi elfogadásával jön létre. Egyebekben erre a jogviszonyra a fenti IV.A.7. pontban részletesen kifejtettek mindenben irányadóak, a személyes megrendelésből fakadó értelemszerű eltérésekkel.

Szerviz/karbantartás

A szervizszolgáltatási szerződés hatálya a Vevő, mint Megrendelő tulajdonát képező eszköz műszaki hibáinak felmérésére, szakszerű javítására, ezek megszüntetéséhez esetlegesen szükséges alkatrész biztosítására, a megfelelő műszaki állapot megőrzéséhez szükséges szervizek ellátására, garanciális időszakon belül és azon túl, valamint a garanciális elszámolhatóság körébe nem tartozó szolgáltatás elvégzésére terjed ki.

Az Eladó a Megrendelőtől érkező eseti hiba és/vagy szervizigény bejelentése után megkezdi a hiba és az anyagidény felmérését a terméknek az Eladó üzlethelyiségében/szervizében történő rendelkezésre bocsátását követően 5 munkanapon belül. Megrendelő írásos megrendelést az Eladó elektronikus levelezési címére is jogosult küldeni, a honlapon közzétett árajánlat alapján. Erre az esetre (e-mailes megrendelés) is a jelen 4)-es pont alpontjainak rendelkezései mindenben irányadók.

Az Eladó a termék átvételéről átvételi lapot állít ki, amelyben rögzíti az eszköz specifikációit és a bejelentett hibá(ka)t. Az Eladó vállalja a szervizében (8800 Nagykanizsa, Munkás u 1/C.) állapotfelmérés elvégzését, az alkatrészigény megállapítása mellett, majd az állapotfelmérés és alkatrészigény megállapítását követően a beszerzésre, a tervezett szolgáltatási munkaórára, és a hibafeltárásra vonatkozóan javítási munkalapot készít a termék átvételét követő 5 munkanapon belül, melyet követően elkészíti az árajánlatot. A hibafeltárás befejezéséről az Eladó értesíti a Megrendelőt, ezzel egyidejűleg pedig továbbítja részére a javításra vonatkozó árajánlatát. Ennek Megrendelő általi elfogadása esetén jön létre a megrendelés (szerződés) az ezekben foglalt tartalommal. Megrendelés hiányában a felhasznált anyagot és a hibafeltárási munkaórát az Eladó a kiállított munkalapon igazolja a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére és azokat jogosult a Megrendelő részére kiszámlázni.

Az Eladó a megrendelésben foglaltak szerint - a saját üzlethelyiségében vagy szervizében - vállalja az eszköz javítását, szervizelését, majd a munkálatok befejezését követően a Megrendelő részére az eszköz üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotban való átadását. Az Eladó az üzemképesség vagy üzemképtelenség állapotát munkalapon rögzíti.

Az Eladó a javítást követően munkalapot állít ki a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére, a javított eszköz adatainak, a munkavégzés típusának, a felhasznált alkatrész, szervizanyag és a munkavégzés, munkaidő, valamint kiszállás igényének rögzítése mellett.

Az Eladó vállalja a munkalapon igazolt tételekről, a szerződésben rögzítettek alapján a számla kiállítását, és annak a Megrendelő részére való átadását, megküldését.

Megrendelő vállalja az eszköz hibájának Eladó részére történő bejelentését, a javításra szoruló eszköz szervizbe történő elszállítását és rendelkezésre bocsátását, valamint a kapcsolattartó személy meghatározását. A szerviz szakszerűségének biztosítása érdekében a Megrendelő a gépet lemosva, letisztítva köteles az Eladónak átadni, ellenkező esetben az Eladó erre vonatkozó szolgáltatási díjat jogosult felszámolni.

Megrendelő vagy felelős megbízottja vállalja az eseti munkavégzés után a munkalap leigazolását, személyesen vagy elektronikus módon való átvételét, melyen jogosult feltüntetni megjegyzéseit, észrevételeit az eszköz, illetve a javítás körülményeivel kapcsolatban. Megjegyzés, észrevétel hiányában a munkalapon feltüntetett adatok elfogadottnak tekintendők. Megrendelő az aláírtan igazolt, avagy a részére elektronikus módon megküldött munkalapot minden esetben elismeri a munkavégzés és a számlakészítés alapjául. Az ezen kiállított adatokkal a szolgáltatási számla értékét az Eladó részére a rögzített fizetési határidő betartásával a Megrendelő megtéríti

Eladó, a szervízszolgáltatáson kívül – kizárólag külön egyedi írásbeli szerződés (megrendelés) alapján – vízkezelő rendszer időszakos karbantartását is vállalja. A karbantartásra vonatkozó részletszabályokat (szolgáltatás tartalma, díjazás, megszüntetés szabályai stb.) az egyedi, erre vonatkozó írásbeli szerződés tartalmazza, azonban az abban nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései is irányadók.

Munkalapra vonatkozó rendelkezések:

 

 • Az Eladó az általa elvégzett szerviz szolgáltatás során munkalapot állít ki, mely tartalmazza a szolgáltatást megrendelő vállalkozás/fogyasztó adatait, a javításra átvett eszköz adatait, a szervizelés elvégzésének feltételeit, az elvégzett munka megnevezését, a szükséges alkatrészek megjelölését, valamint azok költség-vonzatát.
 • Az Eladó minden, a részére átadott munkagép tekintetében hibafeltárást végez, és ennek eredményét alapul véve árajánlatot készít, amely tartalmazza az átadott eszköz hibáit, a szükséges szervizelési munkálatok megnevezését és a kijavításhoz elengedhetetlen, új alkatrészek felsorolását (azok bruttó árának feltüntetésével). Abban az esetben, ha a Megrendelő az árajánlatot nem kívánja elfogadni és az eszköz javítását végül nem rendeli meg, az Eladó a hibafeltárási munkafolyamat költségéről számlát állít ki részére.

A hibafelmérés nettó óradíja a munkalapon kerül feltüntetésre. Az Eladó az óradíj és a ténylegesen feltárásra fordított idő alapulvételével állapítja meg az átvizsgálás munkadíját, amely nem lehet kevesebb fél óra munkadíjnak megfelelő összegnél.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervizelés - megrendelés hiányában történő - elmaradása esetén -, a hibafeltárásra átadott eszközt az Eladó szétszerelt, munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgáltatja vissza részére, ugyanis a javításra átvett állapotban való visszaadása a felmérés elvégzése következtében nem lehetséges. Megrendelő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy a berendezés ilyen (meghibásodott) állapotban a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan.

 • A szerviz munkalap aláírásával az Eladó elismeri az eszköz javításra való átvételét, míg a Megrendelő elfogadja a javítás feltételeit és a szerviz külön árajánlatát.
 • Az Eladó a szerviz során beépített alkatrészekre a gyártók által előírt garanciát biztosítja
 • Az Eladó a szerviz szolgáltatás elvégzését követően, az elkészült eszközöket a szolgáltatást megrendelő értesítésétől számított 30 (harminc) napig tárolja, a Megrendelő ezen határidőn belül jelentkezhet a szervizelt eszközért vagy kérheti – saját költségére – annak, meghatározott címre történő elszállítását.

Amennyiben a Bérlő a fenti határidőn belül nem jelentkezik a javításra átvett eszközért, az Eladó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) jogalap nélküli birtoklásra irányadó szabályai szerint eljárni, különös tekintettel a Ptk. 5:12. §-ra. Eszerint, ha a jogosult (Megrendelő) a dolgot megfelelő határidő alatt nem szállítja el, és annak máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a jogalap nélküli birtokos (jelen esetben az Eladó) a dolgot értékesítheti vagy felhasználhatja. Az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált dolog ellenértéke a Megrendelőt illeti meg, azonban ezen pénzösszegbe az Eladó jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben fennálló, ki nem elégített követelését (pl. szervizszolgáltatás számlával igazolt ellenértéke, a dolog értékesítése során felmerülő többletköltségek).

Eladó a termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az eszköz tárolásának költségeit a Megrendelő felé kiszámlázni.

Megrendelő a munkalap aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elszállításra megadott határidő lejárta után az eszköz tárolása/máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel és a költségek előlegezésével járna az Eladó számára.

Megrendelő a munkalap aláírásával továbbá tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben az adott eszköz belátható határidőn belül nem értékesíthető, illetve abban az esetben is, ha az eszköz értékesítésével kapcsolatos költségek előreláthatólag meghaladnák az értékesítéssel elérhető vételárat, az Eladó jogosult az eszközt – a Megrendelő költségén – hulladéktelepre elszállítani vagy megsemmisíteni/megsemmisíttetni. Amennyiben az Eszköz (vagy annak bármely alkatrésze) veszélyes hulladéknak minősül, a Megrendelőt terhelik az annak speciális kezelésével, megsemmisítésével járó többletköltségek is.

Szállítási feltételek

A jelen V. pont alpontjaiban rögzített szállítási feltételek – ettől eltérő megjelölés hiányában - irányadóak, mind a Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban, mind az e-mailben és mind a személyesen az üzlethelyiségben megvásárolt termékek/szolgáltatások szállítására.

A megrendelési folyamat során a Vevő választhat az alábbi átvételi/szállítási módok közül:

-           személyes átvétel (cím: Tököl);

-           házhozszállítás az Eladó által, egyedi ajánlat alapján;

-           futárszolgálat igénybevételével.

A házhozszállítás és futárszolgálat díját a megrendelés véglegesítésekor az Eladó külön feltünteti.

Külföldi címre történő megrendelés kézbesítés egyedi díjszabás szerint történik, melyről vállalkozó egyedi módon tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót.

Az Eladó a visszaigazolás szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, akkor a Vevő értesítése mellett (az áru várható beérkezéséről) az árut annak gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a saját raktárába szállíttatja azt. Eladó az áru beérkezésekor értesíti a vevőt.

Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, akkor az Eladó annak átadását 8 munkanapon belül vállalja bármelyik átvételi mód igénybevétele esetén. Eladó a termék kiszállításának várható időpontjáról előzetesen tájékoztatja a vevőt.

A megrendelt termékek mennyiségi és minőségi megvizsgálása a teljesítés helyén történik meg. Vevő az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni az átvételkor. Az áru kifogás nélküli átvétele után az Eladó utólagosan, a szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

Vevő köteles megfelelő személyt biztosítania az áru átvételére (cég vevő esetén: cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, vevő fuvarozója, stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles az Eladónak igazolnia az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy az árukat a vevő részére leszállítottnak tekintik.

Amennyiben a Vevő a megrendelt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben a Szolgáltató jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, valamint 15 napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles az Eladónál felmerült valamennyi költséget és kárt a Szolgáltató felhívására megfizetni. Elállás esetében a Szolgáltató jogosult a vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

Az áruk vevő, vagy vevő fuvarozója/képviselője (közreműködője) részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.

Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. továbbértékesítés, beépítés stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

A felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által, az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 3 (három) napon belül haladéktalanul köteles az Eladónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Eladó felelősséget nem vállal.  

Árak, fizetési mód és fizetés

 1. A Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban. valamint termékkatalógusában a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai egyaránt fel vannak tüntetve. Az Eladó többi szolgáltatásainak árait az egyedi ügyletben adott árajánlat tartalmazza. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése az ajánlatkérés/megrendelés előtt.
 1. Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a webáruházban található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Amennyiben a termék nincs készleten, a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, és minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
 2. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát.
 3. Eladó, mint a webáruház működtetője nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért szíves megértésüket kérjük!

A Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházban a Vevő választja ki a termék átvétel, illetve a kiszállítás módját. A megrendelt terméknek a szállítása díjmentes, az Eladó üzlethelyiségében történő átvétel esetén. A házhozszállítás és futárszolgálat díját a megrendelés véglegesítésekor a Szolgáltató a weboldalon külön feltünteti, illetve személyes értékesítéskor szóban közli.

Választható fizetési módok:

 

 • előre átutalással (a megrendelés leadásakor);
 • utánvétes fizetés (a termék átvételekor) – költsége a fizetési összegtől függ;
 • online bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • személyes megrendelés esetén készpénzes fizetés;
 • szerződéses partnereinknek utólagos átutalás is választható.

Külföldi címre történő megrendelés kézbesítés egyedi díjszabás szerint történik, melyről vállalkozó egyedi módon tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót.

Felek az adásvétel tárgyát képező termék vételárát, a Vevő által megrendelt szolgáltatás díját vagy a bérleti díjat, illetve ezek fizetésének módját az árajánlatban, megrendelés visszaigazolásban, számlában, munkalapon vagy egyéb megállapodásban rögzítik. A jogügyletet a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben, de főszabály szerint a mindenkori magyar fizetőeszköznek megfelelő pénznemben kötik egymással, a vételárat bruttó (nettó vételár ÁFÁ-val növelt értéke) összegben határozzák meg.

Regisztrált nagykereskedőink, céges szerződéses partnereink a szállítási és fizetési feltételekről történő előzetesen megállapodás szerint vásárolhatnak a portálon, illetve üzlethelyiségünkben, a külön megállapodásunkban rögzített feltételekkel.

Vevő köteles a vételár megfizetésére választott fizetési mód szerint. A választott fizetési módtól csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles megfizetni az Eladónak az áru rendelkezésre bocsátásával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg is megfizetheti. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.

A termék megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra. Az Eladó a Vevő számára az üzlethelyiségében készpénz-, illetve bankkártyás fizetésre biztosít lehetőséget, amelytől a szerződő felek külön megállapodás alapján eltérhetnek. Felek eltérő megállapodása hiányában, az áruk teljes vételárának megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. Az Eladó mindaddig megtagadhatja az áru(k)nak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

A termék, a vételár Eladó számlájára történő beérkezését követően is átvehető, amennyiben Vevő az előreutalással történő fizetési módot választja. Az előreutalással történő fizetéskor Eladó e-mailben számlamásolatot küld vagy személyes megrendelés esetén átad, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát Vevő a megrendelt termék(ek) kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.

Abban az esetben, ha Vevő kiszállítást kér és a vételárat készpénzzel vagy bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

A banki átutalás költsége a Vevőt terheli. Banki átutalás esetén az Eladó azon összeget ismeri el teljesítésként, mely a számlavezető bankja által a bankszámláján jóváírásra került.

Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének/igényének beszámítására nem jogosult. 

Átutalásos fizetési mód esetén az átutalási határidő általánosan a számla kiállítási dátumától számított 8 (nyolc) nap. Fizetési késelem esetén, amennyiben az a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, az Eladó, fogyasztó Vevő esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése, vállalkozás Vevő esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

Ezen felül – ha a követelése érvényesítését a jog által biztosított lehetőségek igénybevételével kell biztosítania – az Eladó jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti mértékű behajtási költségátalányt, valamint a Vevő lejárt tartozásának érvényesítése során felmerült valamennyi költséget (pl. ügyvédi munkadíj 30.000.- Ft + ÁFA/óra áron) követelni a Vevőtől.

Az Eladó jogosult megtagadni a Vevő kiszolgálását, amennyiben a Vevőnek tartozása áll fenn irányába.

Az értékesített eszköz vonatkozásában a tulajdonjogát az Eladó a teljes vételár megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően száll át a Vevőre. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. értékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg. Az Eladó az eszköz Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

A Szervízszolgáltatás esetében a Vevő, mint Megrendelő a szerződő felek között létrejött egyedi szerződés (árajánlat, munkalap), valamint az annak alapján kiállított számla szerint köteles a szolgáltatás ellenértékét – szervizszolgáltatás díja, anyagköltség, hibafeltárás munkadíja, stb. – az Eladó részére megfizetni, a fentiek szerinti fizetési módok valamelyikének igénybevételével. 

Az Eladó a Megrendelő esetleges fizetési késedelmének időtartama alatt a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem köteles, a javításra átvett munkagépet a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig visszatarthatja. A Megrendelő - késedelembe esését követően történő - kifizetéseiből elsődlegesen a felmerült késedelmi kamat kerül elszámolásra, majd a fennmaradó összeg képezi a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét.

VII. A jótállás (garancia) és a szavatosság

Eladó mint Vállalkozás Magyarország területén az általa a fogyasztók számára értékesített termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171-173. §-ai, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a jótállási jegyen feltüntetett tájékoztatás szerint vállal jótállást.

Fogyasztónak minősülő vásárlókra irányadó jótállási és szavatossági szabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében olvashatják.

Vevő az általa megvásárolni kívánt áru ellenértékének megfizetésével igazolja, hogy ezen szabályokról, különösen a jogszabályi határidőkről, az Eladótól a termék megvásárlása során tájékoztatást kapott, a Vevő a termék kiszolgálásakor a hozzá tartozó használati útmutatót és jótállási jegyet kézhez kapta. A jótállási jegy átadásának elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával is érvényesíthetőek.

Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási/szavatossági problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja. Amennyiben az Eladónak módjában áll, akkor a hibás terméket, annak bevizsgálását követően kijavítja vagy kicseréli.

Az Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő köteles azt az Eladó felé az áru átvételét követően haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy az Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

Vevőt a jótállási és szavatossági jogok a termékek átvételétől illetik meg, azok gyakorlására azonban kizárólag a termékek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult.

Az Eladót a Vevő által más forgalmazótól vásárolt, de általa is kínált áruk vonatkozásában jótállási és szavatossági kötelezettség nem terheli, ezen termékek garanciális javítására nem köteles, azok jótállási időn belül történő szervizelését az Eladó térítés (számla) ellenében vállalja.

Vevő tudomásul veszi, hogy olyan berendezéseknél, amelyek tekintetében a gyártó nyilatkozik a jótállási és szavatossági jogok/kötelezettségek átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jótállási, illetve kellék- és termékszavatossági kötelezettsége nem terjed ki olyan termékekre, amelyek meghibásodását a vonatkozó magyar jogszabályok szerint előírt határidőn túl jelentenek be, továbbá azokra a termékekre sem, amelyeknek meghibásodása a Vevő felróható magatartására vezethető vissza – ideértve a következő pontban felsorolt eseteket is – vagy az előállt hibák a termék rendes elhasználódásának körébe tartoznak.

A nem rendeltetésszerű használat, a megvásárolt alkatrésznek nem az Eladó vagy más szakszerviz által, számlával igazolt módon történő beszerelése, javítása, avagy átalakítása, a szakszerűtlen üzemeltetés, a karbantartás hiánya, a szándékos vagy súlyos gondatlan rongálás a jótállási/szavatossági jogosultság elvesztését vonja maga után. A jótállás kizárólag az értékesített alkatrészre vagy a beépítéssel együtt értékesített egység árára vonatkozik, és nem terjed ki az abból adódó vélt vagy valós meghibásodásokra, állásidőre, javítás idejére bérelt eszköz költségeinek megtérítésére.

A jótállási, szavatossági kötelezettség megállapításának menete:

Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az általa hibásnak vélt árut;

 • amennyiben az Eladó gyártói felhatalmazással rendelkezik a hiba elbírálására, úgy dönt a javítási kötelezettsége tárgyában;
 • amennyiben az Eladó gyártói felhatalmazással nem rendelkezik a hiba feltárására és kijavítására, úgy az árut a gyártónak, forgalmazónak visszajuttattja a vizsgálat elvégzésére;
 • amennyiben a hibafeltárás alátámasztja annak tényét, hogy az áru hibás volta miatt az Eladó jótállási, szavatossági kötelezettsége fennáll, a termék hibáját kijavítja, a terméket kicseréli vagy az ellenértékét visszatéríti.

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes – előre meghatározott – eszközök esetében az Eladó kizárólag abban az esetben biztosít cserét, ha annak üzembe helyezését, illetve abba alkatrész beszerelését az Eladó szakszervize végzi, avagy a beépítésnél igazolhatóan jelen van, annak érdekében, hogy a beépítés körülményeiből eredő esetleges hibák kizárásra kerülhessenek.

A szavatossági jogokkal kapcsolatos Eladói teljesítés körében nem tekinthető az Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy csak késedelmesen tudja leszállítani az árukat az Eladó részére, illetőleg, ha vis maior (felek érdekkörén kívül felmerülő, előre nem látható olyan körülmény, melynek elhárítására önhibájukon kívül nem képesek) lép fel.

Eladó kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a termékek nem megfelelő beszerelése, üzemeltetése, illetve karbantartása, valamint a rendes elhasználódás miatt felmerült hibákért.

A szervízszolgáltatással kapcsolatos jótállási szabályok:

Eladó rögzíti, hogy amennyiben az elvégzendő munkálat a 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet szerinti javító-karbantartó szolgáltatásnak minősül (fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén) és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a 20.000.- Ft-ot meghaladja, őt az elvégzett szolgáltatás tekintetében jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat kizárólag a szolgáltatás tárgyát képező dolog tulajdonosa (Megrendelő) érvényesítheti.

A jótállás időtartama 6 (hat) hónap, mely határidő a szolgáltatás elvégzés után a munkaeszköznek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az Eladó a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére történő visszaadásakor jótállási jegyet köteles kiállítani. Ennek elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával is érvényesíthetőek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eladót terhelő, fentiekben kifejtett jótállási kötelezettség nem terjed ki a rendes elhasználódás körében indokolttá váló, a korábbi javítással érintett alkatrész meghibásodásának szervizelésére.

Megrendelő elfogadja az Eladó szakszervize által a gép állapotáról kiállított, hivatalos munkalapot, melynek vitatása esetén annak terhei és költségei a Megrendelőt terhelik.

Amennyiben az Eladót jótállási kötelezettség nem terheli, akkor jogosult az elvégzett szervizszolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítéséig a javításra átvett berendezést visszatartani.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül Eladó egyéb jótállást nem vállal. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését nem érinti.

VIII. A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Vevőnél bármilyen okból a termék beszerelése, használata során jelentkező következménykárokért. Az Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

 1. a) a webáruházban megjelenített termék elfogyása. Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 2. b) azokért a károkért, melyek a vevő által a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból fakadnak.
 3. c) az internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:
 • bármilyen adat internet útján történő küldése és/vagy fogadása,
 • bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a webáruház zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást,
 • bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
 • bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése,
 • bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése,
 • bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
 1. d) Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése vagy megsemmisülése.
 2. e) Vevő felelős a Prukker Szerviztechnika Kft. webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Eladó semmilyen esetben nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármely olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a közzététel időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevő az Eladótól kizárólag a saját használatra jogosult termékeket vásárolni, nem jogosult viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A termék visszaszolgáltatása, elállás

A vevő az Eladóval kötött szerződéstől kizárólag az alábbiak szerint jogosult elállni. A Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Az elektronikus úton létrejött szerződésektől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát adásvételi szerződés esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja, a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező „elállási/felmondási nyilatkozat” kitöltésével.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (ha írásbeli számla került kiállításra), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát visszafizetni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vevőnek kell gondoskodnia. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő/vásárló viseli.

Vevő fentiek szerinti elállása esetén, amennyiben a vevő fogyasztó, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A szabályos vevői elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.)

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Cégünk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Vevők esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében találhatók.

Vevő tudomásul veszi, hogy minden, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az áru visszaküldésével felmerülő postai költségek megfizetése minden esetben a vásárlót terhelik. Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Vevő tudomásul veszi, hogy az egyedi méret- és mintavétel alapján kifejezetten a részére legyártott egyedi vagy nem szokványos méretben megrendelt termékek adásvételétől nem jogosult elállni, a termék megrendelését és/vagy elkészítését követően közölt felmondás/elállás esetén az Eladó jogosult a termék előállításával kapcsolatos minden költségét a Vevő felé kiszámlázni. Az egyedi méretvétel alapján készült egyedi vagy nem szokványos termékekkel szemben a Vevő a termékszavatosság keretében minőségi kifogással élhet.

Eladó általi felmondás szabályai

Termékek adásvétele esetén:

Az Eladó jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a teljesítést megtagadni, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen: 

 1. 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Eladó felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít;
 2. Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indult, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
 3. az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad;
 4. Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott;
 5. Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az Eladó megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését.

A felmondás időpontjában a Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát képező eszközt haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt a Prukker Szerviztechnika Kft. képviselőjének, annak üzlethelyiségében átadni.

XII. Adatvédelem, üzleti titok

Eladó a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el.

 

A webáruházzal kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a webáruház „adatvédelem” menüpontja alatt, valamint adatvédelmi szabályzatunk elérhető az üzlethelyiségünkben.

A Vevő által a webáruházban, a különböző menüpontok alatt megadott közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével a Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.

 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködésük során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.

XIII. Jognyilatkozat

A webáruház, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szerzői jogi védelem alá tartozik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Eladó jogosult.

 A weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Prukker Szerviztechnika Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

XIV. Vegyes rendelkezések, fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

1.Fogalmak

 1.1. fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.2. vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

1.3. gyártó:

 1. a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel vagy
 2. b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ilyen képviselő hiányában az importáló,

1.4. forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

1.5. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

1.6. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

1.7. áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

1.8. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

1.9. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

1.10. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

1.11. forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is.

2.Árfeltüntetési kötelezettség

2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

2.6. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

3.Csomagolási kötelezettség

3.1. A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

3.2. A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.

3.3. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó köteles. Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolási kötelezettségének, akkor a forgalmazó köteles pótolni azt.

3.4. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

4.Panaszkezelés általános szabályai

4.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

4.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

4.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

4.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

4.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

4.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

4.8. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

4.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

- a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

- a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

- a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

4.10. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

4.11. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

4.12. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

4.13. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

4.14. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.15. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a) a fogyasztó nevét és címét,
 2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

4.16. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat a kijavítást a 4.14. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül arról is:

 1. a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
 2. b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
 3. c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
 1. Békéltető testület eljárása

5.1.1. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés, elérhetőség:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8:30 – 16:30, kedd: 8:30 – 16:30, szerda: 8:30 – 16:30, csütörtök: 8:30 – 18:00, péntek: 8:30 – 13:30

 

Tanácsadási időpontok:

hétfő: 12:30 - 16:30, szerda: 12:30 - 16:30.

 

Panasza esetén lehetősége van vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501871 (folyamatban lévő ügyek)

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

- a termék minőségével,

- a termék biztonságosságával,

- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

- a szolgáltatás minőségével,

- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

5.2. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

5.3. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

5.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

5.5. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítvány,
 8. h) a fogyasztó aláírását.

5.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

5.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

5.8. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

5.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

5.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

5.11. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. 

5.12. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

5.13. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

5.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha

 1. a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 2. b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 3. c) az eljárás folytatása lehetetlen,
 4. d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

5.15. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 1. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
 2. b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

5.16. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

5.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

5.18. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

5.17. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

Egyéb

Jelen ÁSZF 2022. december 3. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.

 A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont és Fgytv. 2. § a) pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a szolgáltató nem köteles alkalmazni

A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb fentebb megjelölt jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.ontozovilag.hu/) közzétételre kerül.

A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

 számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
 2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat

  Kelt Budapesten, 2022. december 3 napján:

 

………………………………………

a Prukker Szerviztechnika Kft. képviseletében:

Prukker Tibor ügyvezető

 

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
szóló mintatájékoztató fogyasztónak minősülő vásárlók esetében
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb fél év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét arra, hogy a termékekkel kapcsolatos szavatossági igények kivizsgálása érdekében a
termékeket a gyártó részére továbbítani fogjuk.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek
kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén vállalkozásunk jótállásra köteles az „egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott
kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetében.
Egyebekben, szerződés alapján Cégünk jótállást a termékekre nem vállal.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az „egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendeletben meghatározott kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetében, a
hivatkozott rendeletben meghatározott határidőn belül illetik meg a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti jogok.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

2. sz. melléklet

2. sz. melléklet


Elállási/Felmondási mintatájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a
naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül
indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél
útján) az alábbi címre: (postán: 8800 Nagykanizsa, Munkás u 1/C III.em 15. ajtó., emailben:
info@ontozovilag.hu). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A
határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt
semmilyen többletköltség nem terheli.

3. sz. melléklet

3. sz. melléklet


Elállási/Felmondási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Prukker Szerviztechnika Kft.

www.ontozovilag.hu   webshop

Adatkezelési tájékoztatója

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Prukker Szerviztechnika Kft. (8800 Nagykanizsa Munkás u 1/C, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Prukker Szerviztechnika Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők https://ontozovilag.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalon.

A Prukker Szerviztechnika Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató – az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása céljából történő - bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz, adatvédelmi irányelveinkhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Prukker Szerviztechnika Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Prukker Szerviztechnika Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: szerződéses partner, érintett) is kiterjed. Mindazon személyek, akik a www.ontozovilag.hu webáruházba regisztrálják magukat, a jelen Adatkezelési Szabályzatunkat elfogadottnak tekintik és azzal egyetértenek.

A Prukker Szerviztechnika Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát a webshoppal összefüggésben.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@ontozovilag.hu email címen vagy a (+36 30) 288-3627 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel és amennyiben Ön a személyes adataival kapcsolatban élhet a 8. pontban részletezett jogaival.

 

A Prukker Szerviztechnika Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt és írásos levelet az abban jelen lévő személyes adatokkal együtt az adatközléstől számítva a 4. pontban megjelölt időtartam lejártával vagy esemény bekövetkeztével töröl, vagy megsemmisít.

 

 • Név: Prukker Szerviztechnika Kft.
 • Székhely: 8800 Nagykanizsa Munkás u 1/C
 • Cégjegyzékszám: 20-09-078541
 • Adószám: 11679462-2-20
 • Telefonszám: (+36 30) 288 3627
 • Email: info@ontozovilag.hu
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1.   Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Kötelező

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

igen

Név / Cégnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

igen

E-mail cím

Kapcsolattartás.

igen

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Kapcsolattartó

Kapcsolattartás cégek esetén

Adószám

Üzleti vásárlások esetén

Számlázási név és cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, épület, emelet)

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

igen

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

igen

 

3.2.   Technikai adatok

A Prukker Szerviztechnika Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Prukker Szerviztechnika Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A Prukker Szerviztechnika Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Prukker Szerviztechnika Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3.   Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1.           A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

3.3.2.           Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.

 

3.3.3.           Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Prukker Szerviztechnika Kft. www.ontozovilag.hu weboldalán alkalmazza a lent felsorolt harmadik felek sütijeit is. A külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján statisztikai kimutatásokat készítenek és/vagy hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett az egyes szolgáltatók hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le ezen cookie-kat, vagy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.

 

A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics adatvédelmi tájékoztató: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

 

Google AdWords remarketing: Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a partnereinek internetes webhelyein.

 

A felhasználóknak az alábbi linken van lehetősége a Google Adwords Remarketing szolgáltatás kikapcsolására: http://www.google.com/settings/ads

A Google Adwords adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

 

Webtracking: Ezen a weboldalon Facebook Custom Audience (egyedi közönség) funkcióját használjunk; ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérjük és gyűjtsük felhasználóink adatait, és ily módon hatékonyabbá tegyük Facebookos reklámtevékenységünket például azáltal, hogy a bizonyos bejegyzéseket csak weboldalunk látogatói számára teszünk elérhetővé. E tevékenységünk során nem továbbítunk személyes adatokat a Facebook felé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők.

 

Az ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#

A custom audience funkcióval történő adatrögzítést az alábbi linken kapcsolhatja ki: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Retargeting technológiák: Ez a weboldal az interneten retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi, hogy reklámokkal, célzottan megszólítsunk minden olyan internetfelhasználót, akik már érdeklődtek boltunkban termékeink iránt. A személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén Cookie-alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása természetesen éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.

 

SalesAutopilot hírlevelező rendszer: A hírlevélre feliratkozók email címét a SalesAutopilot hírlevelező rendszer segítségével tároljuk és kezeljük. Ezek az adatokat a 3.6 pontban részletezzük.

 

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé tétele érdekében a www.cu-technik.hu oldalon a Facebook és a Google közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) és a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

 

3.4.   Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Megegyezik a jelen tájékoztató 3.1. pontjában részletezett adatokkal.

 

3.5.   Online, hagyományos ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Megegyezik a jelen tájékoztató 3.1. pontjában részletezett adatokkal.

 

3.6.   Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja a hírlevél az érintett által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat (ld. név, e-mail cím) célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – jogszabály ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az érintettet, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés/adatfeldolgozás alapja: az ügyfél önkéntes hozzájárulása (feliratkozása) alapján.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelése a hírlevélről, az alább meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

Nyilvántartás módja:

A hozzájáruló nyilatkozatok elektronikusan kerülnek tárolásra. Elektronikus formában, file szerveren, külön mappában, jelszóval védett informatikai eszközön.

 

Adattovábbítás/adatszolgáltatás:

Adattovábbítás, adatszolgáltatás a törvényben feljogosított szervek, jogszabályban meghatározott tevékenységeinek ellátása kivételével nem történik.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az adatkezelés céljának eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, valamint „cookiek” melyeket határozatlan ideig tárolunk. Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

 

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A 3.1. pontban meghatározottak szerinti célra

Érintett hozzájárulása

visszavonásig (regisztráció törléséig)

Cookie-k (Sütik)

A 3.2. pontban részletesen kifejtettek szerinti célból

Érintett hozzájárulása

visszavonásig

Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

A 3.1. pontban meghatározottak szerinti célból

Érintett hozzájárulása

megrendelés teljesítéséig vagy visszavonásig

Online hagyományos ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

A 3.1. pontban meghatározottak szerint

Érintett hozzájárulása

teljesítésig vagy visszavonásig

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

A 3.6. pontban részletesen kifejtettek szerint

Érintett hozzájárulása

visszavonásig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1.   Általános adatkezelési irányelvek

A Prukker Szerviztechnika Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

5.2.   Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A Prukker Szerviztechnika Kft. internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól független eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

 

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rendelkezik.

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét  vagy más adatait,  ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezeken felül a Prukker Szerviztechnika Kft.-vel szerződéses viszonyba kerülő ügyfelek személyes adatai kerülhetnek kezelésünkbe.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak, ezen az esetekben ezekhez az adatokhoz kizárólag azon rendszert üzemeltetők férnek hozzá, akiket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a(z) Helpower Kft fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a lentiekben tájékozódhat részletesebben.

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Adatvédelemi link

GLS General Logistics Systems Hungary Kft

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2

Futárszolgálati tevékenység

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H

Bundesstraße 110
A-6923 Lauterach

Futárszolgálati tevékenység

https://www.gw-world.com/hu/privacy-policy/

24H Parcel Zrt

1106 Budapest, Fehér út 10

Futárszolgálati tevékenység

https://24hfutar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

DPD Hungary Kft

1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Futárszolgálati tevékenység

https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

Billingo

Elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 

 

 

Prukker Szerviztechnika Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Írisz u. 2/A

Google, Facebook és egyéb hirdetés menedzsment

https://ontozovilag.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1.   Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2.   Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett(ek) kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3.   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4.   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6.   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7.   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9.   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11.   Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Prukker Szerviztechnika Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Budapest, 2022. december 03.